Dự án 6 – Thiết kế và Thi công vách ngăn văn phòng Công ty